Buổi ghi hình lần đầu khi ra mắt av phim sex đầu tay